Cố lên, còn 3 tháng nữa thôi. Hồ sơ đã nộp rồi, bài tập mình làm, đề giải cũng ok, ngoại trừ câu khó nhất với cả câu đại số mình vẫn chưa giải được thì còn lại mình đều làm tốt. Anh cũng ổn, Văn thì đang cố gắng nuốt. Mình có chút tự tin rồi. Kinh tế đối ngoại. Mày làm được mà!
Loading...