Kết thúc kì thi của mình, kết thúc chuỗi ngày đằng đẵng mình học đến bỏ ăn, bỏ ngủ. Và vẫn có chút chưa hài lòng với bài thi vì thực sự chuyện mình mất bình tĩnh rồi cái bản tính ẩu tả... vẫn hại mình quá, mình vẫn không thắng được, lại nhất là ở cái môn mình tự tin nhất, cứ tưởng cầm chắc 9d cơ đấy. Sẽ có buồn một chút nhưng mà thôi, thể hiện ra lại ảnh hưởng cảm xúc người khác mà mình cũng chẳng muốn bản thân rầu rĩ rồi cứ tự trách như thế. Đã xong, đã qua. Cứ chờ thế thôi!
Loading...