Nước trong nước…? / Nhưng không nhòa trong nước! / Trong xanh lòng đâu hòa lẫn ganh đua / Nước cũng đây của mưa giỡn sương đùa / Vui dương thế đẹp tình, trong ân nghĩa ! *** Nước nào đâu như đời hay mai mỉa / Vẩn đục rồi sao lắng gợn khơi trong? / Nước giữ thân - tịnh lòng giữa hư không / Xung quanh ấy đen ngòm sông thế cuộc..! ***Ta thoáng nhìn nhắc lòng yên mãi thuộc / Tịnh Tâm bình,tịnh Trí vững trung kiên ! / Không để lòng lem luốc chút không yên ! / Nhòa hư ảo thói đời vay viễn mộng!
Loading...